Teamontwikkeling Insights Discovery

Een prettig werkklimaat in een team waarin vertrouwen en open communicatie heerst is één van de belangrijkste aspecten van het werk. Wil jij dit in jouw team stimuleren en verstevigen? Dan is teamontwikkeling met Insights Discovery bij uitstek geschikt. Een investering in tijd en aandacht die zich terugbetaalt in effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

ProMotion is gecertificeerd in het werken met de methodiek van Insights Discovery, een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat mensen meer inzicht geeft in zichzelf en in anderen. Toepassing van Insights Discovery in een team draagt bij aan:

  • het vergroten van inzicht in zichzelf en de ander;
  • het vergroten van begrip voor ieders unieke persoonlijkheid;
  • een helder beeld over kwaliteiten en uitdagingen van het team;
  • verbetering van de interactie met elkaar en derden. 

Na invulling van een online vragenlijst ontvangt een ieder een persoonlijk profiel, een uitgebreide rapportage waarin opgenomen: persoonlijke stijl; sterktes/ zwaktes; waarde voor het team; blinde vlekken; effectieve communicatie; ontwikkeltips. Zie hier een voorbeeldrapportage.

 

In 3 stappen met Insights Discovery aan de slag in je team:

  • Kennismakingsworkshop (1,5 uur). Bekend worden met de kleuren, gedragsvoorkeuren en elkaars kwaliteiten.
  • Basisworkshop (1 dagdeel). Persoonlijk profiel voor iedere medewerker; vertrouwd worden met het model; sterkte/ zwakte van het team; teamwiel; communicatiestijlen.
  • Vervolgworkshop (1 dagdeel). Afstemmen en verbinden in communicatie; omgaan met je tegengestelde type.


Geïnteresseerd?

Bel 013-5955305 of vul het contactformulier in.