Intervisie - lerende groep

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. De leden van een groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. Vragen en casussen die in een intervisiegroep met elkaar worden gedeel dragen ertoe bij dat ieder van elkaar kan leren. De ervaring van iedere deelnemer is het leermateriaal in de intervisiegroep. In de intervisie wordt besproken hoe iemand iets doet, op het gedrag en het effect daarvan. Het scherpt de inzichten over eigen handelen aan waardoor het mogelijk wordt om anders op situaties te reageren.

Intervisie verloopt volgens een bepaalde methode waar je als groep voor kunt kiezen. Er zijn meerdere methodes.

Voor wie?

Voor iedereen die ervoor open staat om met collega's eigen handelen en dat van de ander te bespreken om er gezamenlijk van te leren.

Wat kun je verwachten?