Het is toch heel gewoon wat ik allemaal doe?

“Je ontwikkeling staat nooit stil” zei een collega onlangs tegen alle aanwezigen in de zaal. “Je kunt misschien denken dat je professionele ontwikkeling stil staat omdat je hetzelfde werk doet als vorig jaar, maar je persoonlijke ontwikkeling gaat altijd door, elke dag, want je doet en leert elke dag weer nieuwe dingen” en de zaal klapte voor deze woorden. Als je je bewust bent van wat je over een langere periode hebt gedaan, zie je je eigen verandering.

Het einde van het kalenderjaar is een mooi moment om de trein even stil te zetten en achterom te kijken en betekenis te geven aan al je activiteiten. Want dat je niet dezelfde persoon bent als een jaar geleden en niet dezelfde dingen doet als toen, dat weet je wel. En al doe je wel dezelfde dingen als een jaar geleden: je doet ze vast en zeker weer net even wat anders. Bekijk dat over een periode van bijvoorbeeld 5 jaar terug en je zult een grote ontwikkeling bij jezelf waarnemen.

Vraag ik echter in een loopbaangesprek aan mensen om 5 kwaliteiten van zichzelf te benoemen, dan vinden de meesten dat erg moeilijk. Gewoon, omdat ze er nooit bij stilstaan. Of “Dat is toch heel gewoon wat ik allemaal doe?” Vraag ik vervolgens naar valkuilen of minder sterke kanten, dan weten de meesten daar moeiteloos een opsomming van te geven.

Stel jezelf de volgende vragen en zet daarmee je ontwikkeling op de voorgrond:

 1. Wat heb je het afgelopen jaar geleerd? 
  Beschrijf alles wat er in je opkomt aan cursussen, workshops, trainingen, congressen, intervisie etcetera die je hebt gevolgd en bijgewoond. Maak geen onderscheid tussen werk en privé, ook buiten je werk kun je van alles hebben geleerd. In welke onderwerpen heb je je verdiept? Welke kennis is uitgebreid? Wat heb je over jezelf geleerd?Zet dit allemaal op een rij.

 2. Wat heb je nieuw gedaan?
  Welke nieuwe taken, activiteiten kwamen er op je pad? Wat heb je zelf veranderd, aangepast, anders aangepakt? En wat heeft dat jou gebracht?

 3. Waar ben je trots op?
  Waar kijk je met een tevreden blik op terug? Welke successen heb je geboekt?
  Zet het op een rij, denk aan de grote en kleine dingen op alle terreinen in je leven. Zet bescheidenheid aan de kant en benoem alles zoals het is.

Neem voor deze vragen even de tijd en zet je bevindingen op papier. Door de vragen samen met een ander door te nemen verrijk je je blik op jezelf nog meer, want wat in jouw blinde vlek zit is goed zichtbaar voor de ander.

Heb je dit alles goed op een rij? Dan zie je dat een uitspraak als “jezelf elke dag weer een beetje ontwikkelen en verbeteren” geen loze uitspraak is en ook voor jou opgaat.

Als je je bedenkt dat je dit allemaal in één jaar hebt weten te realiseren, wat zal dat dan betekenen voor het komende jaar!

Fijne feestdagen gewenst en een leerzaam & inspirerend 2018.

Jolanda Oorschot
Loopbaanadviseur | trainer | coach
ProMotion, ruimte voor loopbaanontwikkeling
013-5955307 | j.oorschot@omo.nl