Bel voor een afspraak Veelgestelde vragen
2 oktober 2015

Leren, ontwikkelen en inspireren: Loopbaan4daagse 2015

Tijdens de Loopbaan4daagse, van 16 t/m 19 november, staan leren van elkaar, ontwikkeling en inspiratie centraal voor alle OMO-collega’s. Lonneke Ploum, teamleider ProMotion en Elke Beurskens, loopbaanadviseur: “We willen graag voorzien in een behoefte”.

De Loopbaan4daagse? Wat is het eigenlijk?

“De Loopbaan4daagse is een jaarlijks terugkerend evenement dat rust op twee pijlers. Ten eerste kun je meelopen met collega’s binnen Ons Middelbaar Onderwijs maar ook bij organisaties buiten de vereniging. Daarnaast worden er workshops gegeven; door ons, maar voornamelijk door collega’s. De workshops hebben een grote variatie aan onderwerpen. Topics kunnen zowel op het gebied van persoonlijke als professionele ontwikkeling liggen en zijn geschikt voor zowel Onderwijzend Personeel (OP) als Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en leidinggevenden. Dit jaar hebben we een zeer uitgebreid aanbod”, aldus Lonneke Ploum.

Meelopen met collega’s? Wat zijn de mogelijkheden?

Elke Beurskens: “De mogelijkheden zijn legio. Je kunt op onze website, www.promotion-loopbaan4daagse.nl, vinden welke collega’s aanbieden om een dag of dagdeel met ze mee te lopen. Er zijn mogelijkheden om mee te lopen met Onderwijzend Personeel, Onderwijs Ondersteunend Personeel en ook leidinggevende functies.”

Lonneke Ploum vult aan: “ProMotion maakt daarnaast deel uit van diverse netwerken zoals bijvoorbeeld ‘Onderwijs Netwerk Brabant’ waaraan hbo-instellingen, universiteiten en roc’s deelnemen. Maar ook daarbuiten onderhoudt ProMotion contacten met organisaties als ziekenhuizen en gemeenten maar ook commerciële partijen. Bestaat er vanuit medewerkers een bepaalde meeloop-interesse buiten de vereniging dan zal ProMotion er alles aan doen om ook deze wens te faciliteren.“ Elke besluit: ”In het verleden is het ook een aantal keer gelukt om een collega in een externe organisatie mee te laten lopen. Vanaf dit jaar zal deze mogelijkheid ook duidelijker aanwezig zijn op de website: ‘Meelopen buiten OMO’. Wat betreft meelopen met collega’s binnen de vereniging zien we de ontwikkeling dat collega’s dat steeds vaker onderling regelen, ook buiten de Loopbaan4daagse om.”

Kun je iets meer vertellen over de workshops?

Elke: “Er is weer een mooie mix aan onderwerpen, waarmee we dit jaar ook meer aanbod hopen te bieden voor Onderwijzend Personeel; een verbeterpunt van de Loopbaan4daagse van dit jaar. Zo staan er onderwerpen als ‘Namen & gezichten onthouden’, ‘Haal meer uit het 10-minuten gesprek’, ‘Gepersonaliseerd leren met ICT: hoe begin ik hieraan?’, ‘Help, mijn leerlingen zijn hoogbegaafd’ op de agenda. En dit is nog maar een kleine greep uit het totale aanbod! De workshops worden dit jaar gegeven op vier locaties, dat is ook meteen de meest zichtbare verandering van de Loopbaan4daagse 2015. Wil je meer over de workshops weten? Kijk dan ook vooral even op www.promotion-loopbaan4daagse.nl/trainingen.”

Vier locaties?

Lonneke: “Ja! De Loopbaan4daagse vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 19 november. In vier regio’s zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om in zijn eigen regio een Loopbaan4daagse-dag bij te wonen. We hopen zo de toegankelijkheid te vergroten. De vier scholen die dit jaar een van de dagen organiseren zijn SG Het Plein, het Munnikenheide College, SG de Langstraat en het IVO Deurne. Met activiteiten in Eindhoven, Etten-Leur, Waalwijk en Deurne hebben we een mooie regionale spreiding kunnen bewerkstelligen.” “De ‘ontvangende’ scholen zijn enorm enthousiast en we merken dat ze er alles aan doen om de dagen samen met ProMotion tot een groot succes te maken.”, besluit Elke.

Waarom veranderingen aan het concept van de Loopbaan4daagse?

“Na elke Loopbaan4daagse volgt een evaluatie aan de hand van de input die we krijgen van alle deelnemers. Op basis daarvan hebben we onszelf de vraag gesteld: gaan we het anders doen? En zo ja, hoe? En na vijf jaar was het misschien wel tijd om te het concept eens onder de loep te nemen. Tachtig procent van het aanbod aan workshops bleek bijvoorbeeld gericht op OOP. ‘Moet er dan niet meer aanbod voor OP komen?’, hebben we onszelf afgevraagd”, antwoordt Elke.

Hoe zijn de veranderingen tot stand gekomen?

Elke: “In het voorjaar hebben we een aantal brainstormsessies georganiseerd waarvoor we collega’s van de scholen hebben uitgenodigd. Tijdens deze sessies hebben we naar antwoorden gezocht op de vragen als ‘Wat is goed?’, ‘Wat moet anders?’ en ‘Wat zouden we kunnen vernieuwen?’” Lonneke: “We doen het natuurlijk voor de scholen. Juist de input vanuit de doelgroep helpt om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag.”

Verwachten jullie door de veranderingen een grotere deelname?

“Het doel is niet het bereiken van zoveel mogelijk deelnemers. We willen graag voorzien in een behoefte. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun loopbaan. Het team van ProMotion wil daarin graag ondersteunen. Onder meer door de Loopbaan4daagse”, besluit Lonneke.